tesst

Dịch vụ

Du Lịch Móng Cái - Đông Hưng Trung Quốc

Chúng tôi chuyên phục vụ các tour du lịch Móng Cái - Đưa khách Việt Nam sang thăm quan du lịch : Đông Hưng, Vạn Vỹ, Thâm Quyến, Quế Lâm, N...

Tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách về xây dựng Đảng

Nghị quyết T.Ư 4 xác định 3 vấn đề cấp bách, 4 nhóm giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Trong k...


Nghị quyết T.Ư 4 xác định 3 vấn đề cấp bách, 4 nhóm giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết, BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; về cơ chế, chính sách; về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, về cơ chế, chính sách, BTV Tỉnh uỷ giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp để tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo: Đưa chế độ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thành việc làm thường xuyên hằng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo thật sự dân chủ, thẳng thắn, chân thành. Kết quả nhận xét, đánh giá phải nghiêm túc, coi đây là căn cứ quan trọng để sàng lọc đội ngũ cán bộ của mỗi cơ quan, gắn với quy hoạch cấp uỷ, các chức danh lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt hằng năm và mỗi nhiệm kỳ.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cần hoàn thiện quy hoạch đội ngũ cán bộ do BTV Tỉnh uỷ quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trước mắt cho nhu cầu cán bộ nhiệm kỳ 2016-2020; bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương; thí điểm bổ nhiệm bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện; thí điểm giao quyền cho bí thư cấp uỷ lựa chọn, giới thiệu để bầu cử uỷ viên thường vụ cấp uỷ khi khuyết; cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó gắn với xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát bảo đảm thực sự có hiệu quả, ngăn chặn lạm quyền, độc đoán; thực hiện thí điểm việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.
Thảo luận giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) ở Đảng bộ TP Móng Cái.
Thảo luận giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) ở Đảng bộ TP Móng Cái.
Hằng năm, tổ chức lấy tín nhiệm đối với tập thể và các đồng chí thường vụ cấp uỷ, tỉnh uỷ viên; đánh giá, nhận xét cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý. Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm thấp cần được sắp xếp phù hợp, kịp thời thay thế không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. (Kế hoạch số 23/KH-TU ngày 21-3-2012 của BTV Tỉnh uỷ).
BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo: Xây dựng để từ năm 2013 sẽ thực hiện Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng; tiêu chuẩn chức danh cán bộ; tiêu chí đánh giá cán bộ; Quy chế giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị các cấp. BTV Tỉnh uỷ giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu thí điểm chế độ tiến cử, chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo hướng những người được dự kiến đề bạt phải trình bày đề án trước khi cấp thẩm quyền quyết định; tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ về chiến lược cán bộ và chỉ đạo việc cải cách thủ tục hành chính trong Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

UBKT Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ cần giám sát thực hiện nghiêm Kế hoạch thực hiện Quy chế chất vấn tại các kỳ họp Tỉnh uỷ, các cấp uỷ. Từ năm 2012, UBKT các cấp tham mưu bổ sung nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của BTV, BCH các cấp uỷ và có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ này; thường xuyên kiểm tra, giám sát và hằng năm có báo cáo kết quả đối với cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, Luật Công chức, Luật Viên chức, những điều đảng viên không được làm. UBKT Tỉnh uỷ phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh và các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét việc giải quyết những vụ việc có thông tin hoặc đơn thư phản ánh, khiếu tố, nhất là những vụ việc bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm…

Thực hiện các giải pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiến hành điều tra dư luận xã hội để đánh giá tình hình trước khi Tỉnh uỷ quyết định các chủ trương, chính sách. Cùng với đó, cần đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; chỉ đạo tổ chức nề nếp việc học lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền cần phổ biến Nghị quyết và phản ánh những kết quả, kinh nghiệm triển khai, phê phán những nơi thực hiện không nghiêm; làm tốt hơn việc nêu gương người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực, khắc phục tình trạng phản ảnh một chiều, sai lệch, không đúng định hướng của Đảng.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp với MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo việc thực hiện quy định về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể xã hội; hướng dẫn, chỉ đạo các cấp và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm phản ánh và dự báo tình hình để đề xuất biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước; hướng dẫn thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ nhân dân bầu hoặc phê chuẩn… Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh phối hợp làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa ra xét xử nghiêm minh những vụ án tham nhũng, vụ án nghiêm trọng…
Ngọc Hà- Bao Qn

GÓP Ý

BLOGGER

1. Tìm mối hàng Trung Quốc
2. Phiên dịch
3. Tài chính
4. Quảng cáo tại website
call: 01299635777
Đặt quảng cáo tại đây call 01299635777
quảng cáo tại đây 01299635777
Tên

2 cây lúa,1,24 tháng,1,88 triệu đồng,1,ảnh móng cái,73,ảnh quỳnh nga,1,âm nhạc,9,ẩm thực,11,Ba vì,1,Bác hồ,2,bản đồ thành phố móng cái,4,bão,6,báo chí,5,bạo động,1,bão thần sấm,1,báo tiên yên,1,bảo vệ tổ quốc,1,Bắc Luân,1,bắc sơn,3,bắc sơn Móng Cái,3,Bắt cóc,1,bất động sản,1,bầu cử,2,biển Đông,3,biểu tình,1,bình liêu,1,Bình Ngọc,1,blacklist,1,bom,1,bom mìn,1,bùi hữu thiềm,1,buôn bán,17,buôn lậu,48,buôn người,13,Cà Mau,1,cảm nhận,6,cảnh báo,1,Cao su,1,Cao tốc,2,cấm biên,1,Cha tôi,1,chạy bộ,2,cháy cây xăng,1,cháy nhà,3,chân dung người tốt,5,chất độc da cam,1,chè huế,1,Chó,1,chó ngao,1,chống tội phạm,51,chợ 3,1,chợ Móng Cái,6,chợ trung tâm,2,Chơi họ,1,chuyện lạ,2,chữ thập đỏ,1,clip hài,26,cmc 2011,1,con người,16,công trình,1,cột mốc 1378,1,Cơ khí,1,cơm gà nướng BBQ,1,Cửa khẩu,2,cửa khẩu móng cái,2,Cửa khẩu Quốc Tế Móng Cái,3,cướp của,3,Cướp giật,1,cựu học sinh Móng Cái,7,danh lam thắng cảnh,8,danh sách đen,1,Di tích lịch sử,14,dịch bệnh,1,dịch cúm gia cầm,2,dich vu noel,1,Dịch vụ ông già noel Hà Nội,1,Doanh Nhân,1,du lịch,37,du lịch đông hưng,2,du lịch móng cái,10,du lịch quảng ninh,1,duong tuan khanh mc,1,dư chấn,1,Dương Phượng Toại,4,Dương Tuấn Khanh,4,dương tuấn khanh là ai,1,đánh bạc,2,đảo cái chiên,2,Đào Phúc Lộc,1,đảo vĩnh trung,1,đầu tư,1,đền xã tắc,2,điểm thi móng cái,2,điểm thi thpt 2011 móng cái,1,điểm thi tốt nghiệp móng cái,1,điện tử,1,Điều khiển,1,Đối nội - Đối ngoại,2,động đất,1,Đồng Quang,1,động vật,2,đời sống,8,fuck you,1,gà nhập lậu,3,gái đẹp,2,giá cao su,2,giải trí,57,giáng sinh,1,giao,1,giáo dục,2,giao thông,7,giết người,6,giới thiệu,35,girls xinh,2,google,1,Góp tiền,1,gốm sứ,1,H5N1,1,H7N9,1,hạ long,3,Hà Nội,1,Hải Đông,1,hải hà,4,hải hòa,3,Hải Ninh,1,Hải Phòng,1,hải quan móng cái,2,Hải Sơn,1,Hải Tiến,1,hải yên,1,hiếp dâm,12,hình ảnh móng cái,1,hình sự,3,hoa phượng móng cái,1,Hoàng Thị Hồng Chiêm,1,hoang tu banh trung,1,hoàng tử bánh trứng,1,hoạt động,7,học đường,3,hot girls,1,Hỗ trợ kê khai thuế,1,hợp tác,2,hướng dẫn vào facebook,1,Ka Long,1,Karaoke,2,khiếu nại,1,khoa học,1,khuyến mại,1,khuyến nông,1,ki su bien phong tap 7,1,kí sự biên phòng,1,kí sự biên phòng tập 8,1,kinh nghiệm,2,kinh tế,51,kỹ thuật,1,lái xe,1,lịch sử,23,lời khuyên - tư vấn,1,luật sư giá rẻ,1,luật sư giỏi,1,luật sư hà nội,1,luật sư lê văn kiên,1,luật sư móng cái,1,luật sư quảng ninh,1,luật sư việt nam,1,lụt,1,lừa đảo,1,ma túy,15,mại dâm,8,majestic mong cai,2,Máy bay,1,mẹ,1,mèo trung quốc,1,miến dong bình liêu,1,Minh Hợp,1,móng cái,2,móng cái địa đầu,2,mong cai trong dem,1,Mô hình Sáng tạo,1,môi trường,2,music,1,Natalia Nguyễn,1,nâng cấp,1,ngà voi,1,Ngày 8-3 phụ nữ Việt Nam,1,Ngân Hàng,3,nghe lén,1,nghỉ lễ,1,Nguyễn Duy Hưng,1,Nguyễn Duy Tứ,1,Nguyễn Hồng Quân,2,Nguyễn Hương Thảo,1,Nguyễn Mạnh Cường,1,nguyễn thị quỳnh nga,1,người móng cái,2,Người nổi tiếng,1,nhà thờ,1,nhạc móng cái,2,nhân đạo,1,nhật bản,1,NHH,2,noel,1,noel 2012,1,nông nghiệp,2,nuôi lợn,7,nuôi tôm,2,oan tình,1,ô tô đẹp,2,Ốc,1,Pat Farmer,4,Phạm Hồng Long,3,Phạm Xuân Nam,1,pháp luật,3,Phần mềm kế toán,1,phim ảnh,3,photo,2,Phố đi bộ,1,phụ nữ,20,Phú Yên,1,phùn thị vân,1,Pò Hèn,2,quảng cáo,1,Quảng Đông,1,Quảng Minh,1,Quảng Ninh,5,quê hương,4,quy hoạch,1,quyên góp móng cái,1,Rammasun,1,sa vĩ,1,sách,2,sách - tài liệu nuôi lợn,2,Sắc màu cuộc sống,54,sân golf,1,siêu xe,3,Sinh viên,3,sống đẹp,3,suy nghĩ,4,Sức Khỏe,4,tai nạn,7,tải xuống,2,tạm nhập tái xuất,2,tản mạn,1,Tấm Cám thời... iPad,1,Tầm Nguyễn,1,tâm sự,2,Tây Ninh,1,tết ấm cho em,1,thái lan,1,Thái Nguyên,1,tham nhũng,1,thám tử,1,thanh niên,1,thành phố Đông Hưng,3,Thành phố Uông Bí,1,Thế Giới,5,thể thao,2,Thiên tai,1,Thiệt hại,1,thịt nướng,1,Thông quan,1,thơ,20,thời sự móng cái,1,thời tiết,1,thời tiết Móng Cái,2,thpt móng cái,2,THPT Trần Phú,4,thuoc la lau,1,thư giãn,5,thương mại,6,Tiên Yên,4,tiên yên 2012,1,tiểu sử,1,Tìm đối tác,1,tin cao su,2,tin du lịch,12,tin học,1,tin khoa học,1,tin ma túy,1,tin móng,1,tin móng cai,4,tin móng cái,744,tin nhập ngũ 2013,1,tin nổi bật,280,tin quảng,1,tin quảng ninh,150,tin quốc tế,4,tin sốc - vụ án,57,tin tội phạm,7,tin trong nước,37,tin trung quốc,6,tin tu,1,tin tức,893,tin tức quảng ninh,5,tình bạn,2,tình nguyện,6,tình yêu,7,Toán Học,1,Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ,1,Tội phạm,1,tội phạm lừa đảo,4,trà cổ,7,trái phép,1,Trảng Bàng,1,trao qua cho be noel,1,Trần Thị Thanh Hương,1,trẻ em,11,Trung Quốc,7,Trứng,1,Trường THCS Ninh Dương,2,tù treo,1,tuyển cộng tác viên,1,Tuyển dụng,5,Tuyệt chiêu nhắc bài,1,từ thiện,2,Tư vấn,1,tư vấn tuyển sinh đại học cao đẳng,2,ủng hộ Móng Cái,3,Vạn Ninh,2,văn hóa,5,văn nghệ,4,văn phòng luật sư,1,Vân Đồn,2,Vẽ tranh,1,Version 2,2,vi tính,2,Video,2,Video Móng Cái,22,việc làm,1,Việt-Trung,11,Vĩnh An,1,vĩnh thực,4,Vịnh Xuân Quyền,1,Vỡ hụi,1,Vụ việc,1,vui ngày mới,8,vượt biên,2,xã hội,2,Xa Vĩ,2,xây dựng,2,xe đẹp móng cái,2,xuất nhập khẩu,8,xương thủy tinh,1,y tế,5,Yên Hưng,1,yêu thương quay về,1,
ltr
item
Người Móng Cái: Tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách về xây dựng Đảng
Tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách về xây dựng Đảng
http://www.baoquangninh.com.vn/dataimages/201205/original/images634404_DSC_4243.jpg
Người Móng Cái
http://www.nguoimongcai.com/2012/05/tap-trung-thuc-hien-cac-giai-phap-cap.html
http://www.nguoimongcai.com/
http://www.nguoimongcai.com/
http://www.nguoimongcai.com/2012/05/tap-trung-thuc-hien-cac-giai-phap-cap.html
true
4957741780962675363
UTF-8
Đã tải tất cả bài Not found any posts XEM TẤT CẢ ĐỌC TIẾP Bình Luận Hủy bình luận Xóa Bởi Trang chủ Các trang Các bài Xem hết Có thể bạn thích Thẻ Lưu trữ TÌM KIẾM Tất cả Không tìm thấy bài phù hợp yêu cầu Quay về trang chủ Chủ nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Ngay giờ 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Đọc giả theo dõi NỘI DUNG CÓ PHÍ Hãy chia sẻ để được coi miễn phí Cóp mã Chọn tất cả mã Đã lưu vô bộ nhớ Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy