tesst

Dịch vụ

Du Lịch Móng Cái - Đông Hưng Trung Quốc

Chúng tôi chuyên phục vụ các tour du lịch Móng Cái - Đưa khách Việt Nam sang thăm quan du lịch : Đông Hưng, Vạn Vỹ, Thâm Quyến, Quế Lâm, N...

“Công tác hội và phong trào phụ nữ góp phần quan trọng xây dựng thành phố cửa khẩu quốc tế”

(Phóng viên Báo Quảng Ninh trao đổi với đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Chủ tịch Hội LHPN TP Móng Cái) - Ở nơi mà cơ cấu kinh tế thương mại, dị...


(Phóng viên Báo Quảng Ninh trao đổi với đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Chủ tịch Hội LHPN TP Móng Cái)

- Ở nơi mà cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, phụ nữ Móng Cái có nhiều điều kiện thuận lợi để vươn lên khẳng định mình. Xin đồng chí cho biết những đóng góp của phụ nữ Móng Cái trong việc tham gia xây dựng thành phố?
Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Chủ tịch Hội LHPN TP Móng Cái (bên trái) tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hải Yên.
Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Chủ tịch Hội LHPN TP Móng Cái (bên trái) tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hải Yên.
+ Phụ nữ Móng Cái chiếm 50,2% lực lượng lao động trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp toàn thành phố. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc tăng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp bình quân của thành phố lên trên 6%/năm. Trong hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch, vai trò lực lượng lao động nữ cũng đã được khẳng định. Chị em luôn năng động đổi mới phương thức kinh doanh, đóng vai trò quyết định đến chất lượng dịch vụ và sự phát triển nhanh, mạnh, mang tính đột phá của ngành. Giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ bình quân đạt 18,35%/năm,  những kết quả này có phần đóng góp quan trọng của lao động nữ.

Bên cạnh nhiệm vụ làm kinh tế, phụ nữ Móng Cái cũng góp phần quan trọng vào việc phát triển văn hoá - xã hội, đảm bảo QP-AN, tích cực tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

- Việc thực hiện phong trào thi đua và những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ qua có gì nổi bật, thưa đồng chí?

+ Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được các cấp Hội chú trọng tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức như: Gặp mặt, giao lưu, hội nghị chuyên đề, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Toàn thành phố có 10.087 (88,1%) cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn thi đua; trong đó có 4.411 chị đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua 5 năm liền (2005-2009), 55 chị đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc cấp thành phố, cấp tỉnh. Phong trào thi đua đã có tác dụng cổ vũ, động viên các tầng lớp phụ nữ phấn đấu vươn lên, thay đổi cách nghĩ, cách làm, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Chúng tôi cũng đã lồng ghép phong trào thi đua với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng các hoạt động thiết thực như: Mô hình “Nuôi lợn nhựa”, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”. Các cơ sở Hội đã xây dựng được 91 mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, số tiền tiết kiệm được trong 2 năm 2009-2010 đạt trên 900 triệu đồng. Từ nguồn tiền tiết kiệm đó, chị em đã tự nguyện đóng góp gần 29 triệu đồng vào quỹ tình thương của Hội, xây dựng và sửa chữa nhà tình thương cho phụ nữ nghèo.

Các cấp Hội cũng đã tích cực triển khai, đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Để nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của phụ nữ, Hội đã tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể tổ chức cho chị em học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các văn bản luật. Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp Hội đã phối hợp mở các lớp tập huấn, trang bị cho chị em kiến thức, kỹ năng để sản xuất, kinh doanh; xây dựng mô hình điểm; hướng dẫn hội viên khai thác hiệu quả nguồn vốn xoá đói giảm nghèo; vận động giúp nhau giống, vốn, ngày công lao động; tín chấp cho hội viên vay vốn để sản xuất; xây dựng các mô hình “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”. 5 năm qua, Hội đã tín chấp với ngân hàng để 3.392 hộ hội viên vay gần 50 tỷ đồng. Có vốn, nhiều hội viên mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh, đã xây dựng được 52 mô hình “Phụ nữ phát triển kinh tế”, trong đó nhiều mô hình đạt hiệu quả cao như: Mô hình vườn - ao - chuồng của chị Chu Thị Dung ở phường Hải Yên; mô hình trồng rau an toàn của chi hội 1 - xã Hải Xuân; tổ phụ nữ kinh doanh dịch vụ ăn uống của phụ nữ phường Trà Cổ.

Trong hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phản biện xã hội; xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hoà bình, các cấp Hội cũng tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

- Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Phụ nữ Móng Cái sẽ tập trung vào thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ gì, thưa đồng chí?

+ Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới các cấp Hội Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; chủ động tham gia phát triển KT-XH, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ.    

Trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm,  nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp Hội sẽ ưu tiên tập trung thực hiện 3 đề án lớn mà Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định ban hành, gồm: “Giáo dục 5 triệu bà mẹ, nuôi dạy con tốt”; “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015” và “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”. Chúng tôi cũng sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với  thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”.

- Xin cảm ơn đồng chí!
PV
Để công tác hội, phong trào phụ nữ ngày càng vững mạnh

Đồng chí Trần Thị Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Trà Cổ: “Ở đâu có phụ nữ, ở đó phải có tổ chức hội”
Theo tôi cần kết hợp hài hoà giữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm với những hoạt động cụ thể, thiết thực của Hội, tạo thêm sức thuyết phục để hội viên tin tưởng, đồng thời cần gắn kết giữa quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên với tổ chức Hội. Cùng với đó cần xây dựng và phát triển các loại hình hoạt động phù hợp, hướng mạnh về khu dân cư nhằm tập hợp rộng rãi các đối tượng phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tự nguyện tham gia tổ chức Hội; triển khai nhiệm vụ công tác phù hợp với đối tượng phụ nữ và đặc điểm vùng, miền; quản lý hội viên chặt chẽ, đảm bảo ở đâu có phụ nữ ở đó phải có tổ chức Hội; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội.

Đồng chí Vũ Thị Thoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Ninh Dương: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”

Tôi cho rằng nhiệm kỳ tới, cần thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các nội dung của nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển KT-XH đến các tầng lớp phụ nữ, hội viên một cách hiệu quả. Đồng thời phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt cho hội viên, thực hiện tốt vai trò đại diện của Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Tôi đề nghị cần tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở; tăng cường tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm hay, việc làm tốt để vận dụng vào hoạt động phong trào và công tác Hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hắc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hải Đông: “Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên”

Tôi thấy cần đẩy mạnh tuyên truyền làm cho hội viên hiểu rõ nội dung, tiêu chuẩn, cách thức thực hiện các phong trào thi đua. Trong quá trình triển khai, các cấp Hội phải lựa chọn chi hội để làm điểm sau đó nhân rộng; có tổng kết đánh giá và khen thưởng cá nhân, chi hội thực hiện tốt. Cùng với đó, phải kiểm tra nhằm phát hiện những thiếu sót, bất cập để điều chỉnh cho phù hợp. Phải luôn chú ý lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên để giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, các cấp uỷ, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp để hoạt động của Hội phụ nữ thêm hiệu quả.

Đồng chí Vũ Thị Nghiêm, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hải Yên: “Đẩy mạnh phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi”

Theo tôi cần xây dựng nhiều mô hình kinh tế cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực để hội viên thấy được, tin tưởng, làm theo và nhân rộng. Bên cạnh đó cần phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề ngắn hạn; hướng dẫn cách thức làm ăn, chuyển giao kỹ thuật để chị em áp dụng vào sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Các cấp Hội và Ngân hàng Chính sách xã hội cần phối hợp chặt chẽ hơn để chỉ đạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn, sử dụng vốn; tăng cường giám sát nguồn vốn; khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện.
PV

Nguồn : Báo Quảng Ninh

GÓP Ý

BLOGGER

1. Tìm mối hàng Trung Quốc
2. Phiên dịch
3. Tài chính
4. Quảng cáo tại website
call: 01299635777
Đặt quảng cáo tại đây call 01299635777
quảng cáo tại đây 01299635777
Tên

2 cây lúa,1,24 tháng,1,88 triệu đồng,1,ảnh móng cái,73,ảnh quỳnh nga,1,âm nhạc,9,ẩm thực,11,Ba vì,1,Bác hồ,2,bản đồ thành phố móng cái,4,bão,6,báo chí,5,bạo động,1,bão thần sấm,1,báo tiên yên,1,bảo vệ tổ quốc,1,Bắc Luân,1,bắc sơn,3,bắc sơn Móng Cái,3,Bắt cóc,1,bất động sản,1,bầu cử,2,biển Đông,3,biểu tình,1,bình liêu,1,Bình Ngọc,1,blacklist,1,bom,1,bom mìn,1,bùi hữu thiềm,1,buôn bán,17,buôn lậu,48,buôn người,13,Cà Mau,1,cảm nhận,6,cảnh báo,1,Cao su,1,Cao tốc,2,cấm biên,1,Cha tôi,1,chạy bộ,2,cháy cây xăng,1,cháy nhà,3,chân dung người tốt,5,chất độc da cam,1,chè huế,1,Chó,1,chó ngao,1,chống tội phạm,51,chợ 3,1,chợ Móng Cái,6,chợ trung tâm,2,Chơi họ,1,chuyện lạ,2,chữ thập đỏ,1,clip hài,26,cmc 2011,1,con người,16,công trình,1,cột mốc 1378,1,Cơ khí,1,cơm gà nướng BBQ,1,Cửa khẩu,2,cửa khẩu móng cái,2,Cửa khẩu Quốc Tế Móng Cái,3,cướp của,3,Cướp giật,1,cựu học sinh Móng Cái,7,danh lam thắng cảnh,8,danh sách đen,1,Di tích lịch sử,14,dịch bệnh,1,dịch cúm gia cầm,2,dich vu noel,1,Dịch vụ ông già noel Hà Nội,1,Doanh Nhân,1,du lịch,37,du lịch đông hưng,2,du lịch móng cái,10,du lịch quảng ninh,1,duong tuan khanh mc,1,dư chấn,1,Dương Phượng Toại,4,Dương Tuấn Khanh,4,dương tuấn khanh là ai,1,đánh bạc,2,đảo cái chiên,2,Đào Phúc Lộc,1,đảo vĩnh trung,1,đầu tư,1,đền xã tắc,2,điểm thi móng cái,2,điểm thi thpt 2011 móng cái,1,điểm thi tốt nghiệp móng cái,1,điện tử,1,Điều khiển,1,Đối nội - Đối ngoại,2,động đất,1,Đồng Quang,1,động vật,2,đời sống,8,fuck you,1,gà nhập lậu,3,gái đẹp,2,giá cao su,2,giải trí,57,giáng sinh,1,giao,1,giáo dục,2,giao thông,7,giết người,6,giới thiệu,35,girls xinh,2,google,1,Góp tiền,1,gốm sứ,1,H5N1,1,H7N9,1,hạ long,3,Hà Nội,1,Hải Đông,1,hải hà,4,hải hòa,3,Hải Ninh,1,Hải Phòng,1,hải quan móng cái,2,Hải Sơn,1,Hải Tiến,1,hải yên,1,hiếp dâm,12,hình ảnh móng cái,1,hình sự,3,hoa phượng móng cái,1,Hoàng Thị Hồng Chiêm,1,hoang tu banh trung,1,hoàng tử bánh trứng,1,hoạt động,7,học đường,3,hot girls,1,Hỗ trợ kê khai thuế,1,hợp tác,2,hướng dẫn vào facebook,1,Ka Long,1,Karaoke,2,khiếu nại,1,khoa học,1,khuyến mại,1,khuyến nông,1,ki su bien phong tap 7,1,kí sự biên phòng,1,kí sự biên phòng tập 8,1,kinh nghiệm,2,kinh tế,51,kỹ thuật,1,lái xe,1,lịch sử,23,lời khuyên - tư vấn,1,luật sư giá rẻ,1,luật sư giỏi,1,luật sư hà nội,1,luật sư lê văn kiên,1,luật sư móng cái,1,luật sư quảng ninh,1,luật sư việt nam,1,lụt,1,lừa đảo,1,ma túy,15,mại dâm,8,majestic mong cai,2,Máy bay,1,mẹ,1,mèo trung quốc,1,miến dong bình liêu,1,Minh Hợp,1,móng cái,2,móng cái địa đầu,2,mong cai trong dem,1,Mô hình Sáng tạo,1,môi trường,2,music,1,Natalia Nguyễn,1,nâng cấp,1,ngà voi,1,Ngày 8-3 phụ nữ Việt Nam,1,Ngân Hàng,3,nghe lén,1,nghỉ lễ,1,Nguyễn Duy Hưng,1,Nguyễn Duy Tứ,1,Nguyễn Hồng Quân,2,Nguyễn Hương Thảo,1,Nguyễn Mạnh Cường,1,nguyễn thị quỳnh nga,1,người móng cái,2,Người nổi tiếng,1,nhà thờ,1,nhạc móng cái,2,nhân đạo,1,nhật bản,1,NHH,2,noel,1,noel 2012,1,nông nghiệp,2,nuôi lợn,7,nuôi tôm,2,oan tình,1,ô tô đẹp,2,Ốc,1,Pat Farmer,4,Phạm Hồng Long,3,Phạm Xuân Nam,1,pháp luật,3,Phần mềm kế toán,1,phim ảnh,3,photo,2,Phố đi bộ,1,phụ nữ,20,Phú Yên,1,phùn thị vân,1,Pò Hèn,2,quảng cáo,1,Quảng Đông,1,Quảng Minh,1,Quảng Ninh,5,quê hương,4,quy hoạch,1,quyên góp móng cái,1,Rammasun,1,sa vĩ,1,sách,2,sách - tài liệu nuôi lợn,2,Sắc màu cuộc sống,54,sân golf,1,siêu xe,3,Sinh viên,3,sống đẹp,3,suy nghĩ,4,Sức Khỏe,4,tai nạn,7,tải xuống,2,tạm nhập tái xuất,2,tản mạn,1,Tấm Cám thời... iPad,1,Tầm Nguyễn,1,tâm sự,2,Tây Ninh,1,tết ấm cho em,1,thái lan,1,Thái Nguyên,1,tham nhũng,1,thám tử,1,thanh niên,1,thành phố Đông Hưng,3,Thành phố Uông Bí,1,Thế Giới,5,thể thao,2,Thiên tai,1,Thiệt hại,1,thịt nướng,1,Thông quan,1,thơ,20,thời sự móng cái,1,thời tiết,1,thời tiết Móng Cái,2,thpt móng cái,2,THPT Trần Phú,4,thuoc la lau,1,thư giãn,5,thương mại,6,Tiên Yên,4,tiên yên 2012,1,tiểu sử,1,Tìm đối tác,1,tin cao su,2,tin du lịch,12,tin học,1,tin khoa học,1,tin ma túy,1,tin móng,1,tin móng cai,4,tin móng cái,744,tin nhập ngũ 2013,1,tin nổi bật,280,tin quảng,1,tin quảng ninh,150,tin quốc tế,4,tin sốc - vụ án,57,tin tội phạm,7,tin trong nước,37,tin trung quốc,6,tin tu,1,tin tức,893,tin tức quảng ninh,5,tình bạn,2,tình nguyện,6,tình yêu,7,Toán Học,1,Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ,1,Tội phạm,1,tội phạm lừa đảo,4,trà cổ,7,trái phép,1,Trảng Bàng,1,trao qua cho be noel,1,Trần Thị Thanh Hương,1,trẻ em,11,Trung Quốc,7,Trứng,1,Trường THCS Ninh Dương,2,tù treo,1,tuyển cộng tác viên,1,Tuyển dụng,5,Tuyệt chiêu nhắc bài,1,từ thiện,2,Tư vấn,1,tư vấn tuyển sinh đại học cao đẳng,2,ủng hộ Móng Cái,3,Vạn Ninh,2,văn hóa,5,văn nghệ,4,văn phòng luật sư,1,Vân Đồn,2,Vẽ tranh,1,Version 2,2,vi tính,2,Video,2,Video Móng Cái,22,việc làm,1,Việt-Trung,11,Vĩnh An,1,vĩnh thực,4,Vịnh Xuân Quyền,1,Vỡ hụi,1,Vụ việc,1,vui ngày mới,8,vượt biên,2,xã hội,2,Xa Vĩ,2,xây dựng,2,xe đẹp móng cái,2,xuất nhập khẩu,8,xương thủy tinh,1,y tế,5,Yên Hưng,1,yêu thương quay về,1,
ltr
item
Người Móng Cái: “Công tác hội và phong trào phụ nữ góp phần quan trọng xây dựng thành phố cửa khẩu quốc tế”
“Công tác hội và phong trào phụ nữ góp phần quan trọng xây dựng thành phố cửa khẩu quốc tế”
http://baoquangninh.com.vn/dataimages/201109/original/images610277_10.jpg
Người Móng Cái
http://www.nguoimongcai.com/2011/09/cong-tac-hoi-va-phong-trao-phu-nu-gop.html
http://www.nguoimongcai.com/
http://www.nguoimongcai.com/
http://www.nguoimongcai.com/2011/09/cong-tac-hoi-va-phong-trao-phu-nu-gop.html
true
4957741780962675363
UTF-8
Đã tải tất cả bài Not found any posts XEM TẤT CẢ ĐỌC TIẾP Bình Luận Hủy bình luận Xóa Bởi Trang chủ Các trang Các bài Xem hết Có thể bạn thích Thẻ Lưu trữ TÌM KIẾM Tất cả Không tìm thấy bài phù hợp yêu cầu Quay về trang chủ Chủ nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Ngay giờ 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Đọc giả theo dõi NỘI DUNG CÓ PHÍ Hãy chia sẻ để được coi miễn phí Cóp mã Chọn tất cả mã Đã lưu vô bộ nhớ Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy