Để tăng nguồn thu từ đất đai, đồng thời tạo thêm quỹ đất ở dân cư có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, được UBND tỉnh chấp thuận, TP Móng Cái đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng 3 dự án khu dân cư đó là hạ tầng điểm dân cư tự xây khu Hạ Long (phường Ninh Dương), Thọ Xuân (Hoà Lạc) và Bắc đại lộ Hoà Bình. Để có kinh phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, thành phố đã đề xuất tỉnh cho tạm ứng từ ngân sách tỉnh 173 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tình hình bất động sản đang trong giai đoạn trầm lắng nên việc huy động nguồn vốn góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đầu tư hạ tầng các khu dân cư này còn hạn chế. Trong thời gian tới thành phố sẽ huy động thêm các nguồn vốn góp khác ngoài ngân sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng 3 khu dân cư trên.
Nguồn: baoquangninh.com.vn